مراکز آزمایشگاه فعال در شهرستان آمل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
آزمایبشگاه هزار آمل     آمل/ خیابان هراز/ کوچه آفتاب ۱۵/۱ / ساختمان پزشکان قائم/ طبقه ۱
آزمایشگاه پارس آمل     آمل/ خیابان هراز/ آفتاب ۱/ ساختمان پزشکان قائم
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی   آمل/ خیابان ۱۷شهریور/ روبروی اداره برق/ ساختمان دماوندی/ طبقه ۱
آزمایشگاه فوق تخصصی رازی آمل     آمل/ سبزه میدان/ جنب دبیرستان امام خمینی

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :