آمل بازار 24 ساعته
اطلاعات-صحیح-به-مشتری-شاخص
فروشنده ها و حتی خود سازمان ها برای جلب مشتریان بیشتر اطلاعات اشتباه و اضافه ای به مشتریانشان می دهند یا در ویژگی های محصولاتشان اغراق می کنند،

اتفاقی که امروزه بسیار شاهد آن هستیم این است که فروشنده ها و حتی خود سازمان ها برای جلب مشتریان بیشتر اطلاعات اشتباه و اضافه ای به مشتریانشان می دهند یا در ویژگی های محصولاتشان اغراق می کنند،

اول اینکه بدانید بسیاری از مشتریان دقیقا زمانی که در حال اغراق کردن درباره محصولاتتان هستید به این موضوع پی می برند زیرا این اتفاق را بارها و بارها تجربه کرده اند، در ثانی دیگر این کارتان باعث می شود که آن ها حتی ویژگی های واقعی و خوبی که محصولات و خدماتتان دارد را نبینند.

اگر آن چیزی را که می گویید ارائه ندهید مشتریان را مایوس کرده و احتمال اینکه آن ها باز هم از شما خرید کنند بسیار کم می شود.

 

اطلاعات-صحیح به مشتری بدهید (۱)

فهرست مطالب