صاحب هر نوع شغلی در سطح شهرستان آمل هستید

برای ثبت شغل خود در این سایت کافی است که اطلاعات شغلی تان را شامل :

عنوان شغلی/ مدیریت / شماره تماس/ شماره موبایل/ آدرس  

را به روشهای زیر  ارسال نمایید تا  در رسته شغلی شما در سایت آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل ثبت شود.

هزینه ثبت شغل در این بخش برای یکسال، ۲۰/۰۰۰ تومان می باشد.

آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل