هرگونه افزایش و انباشت زباله دراین سایت ۹ هکتاری عمارت آمل پیامدهای زیست محیلی زیادی دارد و باید برای برون رفت از این معضل بزرگ همه مدیران شهرهای منطقه با نگاه تعاملی همکاری کنند.

 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل با اشاره به اینکه انتقال زباله شهرهای مرکزی مازندران در سه دهه گذشته تاکنون به سایت عمارت در ۳۰ کیلومتری آمل انتقال داده می‌شد واین مکان دیگر گنجایش زباله‌های شهرستان آمل را ندارد، افزود: با انتخاب گزینه سایت پاساکش درآمل با وجود هزینه ۱۵ میلیارد ریالی از سوی شهرداری مخالفت شد و از سوی دیگر هرگونه افزایش و انباشت زباله دراین سایت ۹ هکتاری عمارت آمل پیامدهای زیست محیلی زیادی دارد و باید برای برون رفت از این معضل بزرگ همه مدیران شهرهای منطقه با نگاه تعاملی همکاری کنند.

به گزارش مهر، للهی اضافه کرد: اینکه مردم آمل در سه دهه گذشته زباله شهرهای اطراف را تحمل و اکنون به لحاظ نبود زمین درحوزه شهرستان و مشکلات وسنگ اندازی های فراوانی که درتهیه زمین برای شهرداری آمل ایجاد شده، که همکاری وهمراهی نکردن مدیران شهرهای همجوار نسبت به ساخت نیروگاه زباله سوز درمنطقه ” منال” به دور از انصاف خواهد بود.

وی ابرازامیدواری کرد، که اگر همکاری‌های لازم برای ساخت نیروگاه زباله سوزبا موافقت وزارت کشور همراه شود، ثمرات خوب آن برای کل مازندران ونیز شهرهای مرکزی مازندران که با معضل دفن وحمل زباله به ساحل، جنگل بودند، برطرف خواهد شد.

آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل
تخلیه چاه لطفی آمل