عوامل برهم زننده امنیت در آمل و شهر مجاور که با حمل سلاح و تیر اندازی آسایش عمومی و امنیت شهروندان را برهم زده بودند با دستور دادستان و همت پلیس امنیت استان دستگیر شدند.

دادستان آمل

با دستور دادستان و همت پلیس امنیت استان مازندران صبح امروز یکشنبه عوامل مخل امنیت و نظم عمومی چند روز اخیر آمل بازداشت شدند

به گزارش هرازنیوز عوامل برهم زننده امنیت در آمل و شهر مجاور که با حمل سلاح و تیر اندازی آسایش عمومی و امنیت شهروندان را برهم زده بودند با دستور دادستان و همت پلیس امنیت استان دستگیر شدند.

محمد کریمی قبل از این به عوامل برهم زننده امنیت هشدار داده بود که خط قرمز دستگاه قضا آسایش و امنیت شهروندان است و با مخلین آسایش مردم به شدت برخورد خواهد شد .

کریمی اظهار کرد :تحقیقات به منظور شناسایی سایر افرادی که به هر نحو مسبب بوده یا پشتیبانی از این اراذل و اوباش انجام داده اند نزد بازپرس ادامه دارد.

آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل
تخلیه چاه لطفی آمل