مدارس متوسطه اول ( پسرانه ) در شهرستان آمل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
دبستان غیردولتی پسرانه البرز آمل ۴۴۲۴۳۶۷۳ آمل/ خیابان هراز/ آفتاب ۴۰/ پلاک ۱۳