مراکز میوه فروشی در شهرستان آمل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
میوه فروشی اتحاد قلی زاده/اکبری/ رضایی آمل/ خیابان امام رضا/ روبروی بانک صادرات شعبه هزار سنگر
میوه فروشی دوستان ۰۹۱۱۱۱۸۷۴۴۵
۰۹۱۱۹۱۷۰۲۸۴
آمل/ خیابان امام رضا / جنب شرکت گوشتی کاله

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :