آمل بازار 24 ساعته
مشتری-راضی-نگه-دارید--شاخص)
هر مشتری راضی، با ده ها و صدها نفر در ارتباط است که هرکدام از آنها ممکن است به کالاهایی که شما می فروشید نیاز داشته و یا مشتری بالقوه شما باشند.

هر مشتری راضی، با ده ها و صدها نفر در ارتباط است که هرکدام از آنها ممکن است به کالاهایی که شما می فروشید نیاز داشته و یا مشتری بالقوه شما باشند.

زمانی که شما مشتریان خود را به درجه از رضایت و به درجه ای از حسن ارتباط با خود و با فروشگاهتان می رسانید که از یک مشتری راضی به یک مشتری شیفته تبدیل می شوند، تک تک آنها می توانند به طرز شگفت انگیزی زمینه ساز رونق کسب و کار شما شوند.

مشتریان شیفته، نه برای سود بیشتر شما، بلکه برای لذت بیشتر خود دیگران را به خرید از فروشگاه شما ترغیب می نمایند.

مشتری راضی نگه دارید)

هیچ کدام از ما تمایل به رویارویی با یک مشتری ناراضی را نداریم اما این بخشی از کار است و شما باید بیاموزید چطور با آن ها مواجه شوید تا کسب و کارتان را قوی سازید. در بسیاری از موارد شکایات مشتریان در رابطه با ارتباطات است که اغلب به آسانی مدیریت می شود. مطمئن شوید که کارکنان شما برای رسیدگی به شکایات توانمند باشند، حتی اگر شما در آن لحظه بر سر کار حضور نداشتید.

مشتریانی وجود دارند که در جایگاه شریک شما قرار دارند و مانند یک شریک برای شما دلسوزی می کنند و به دنبال ارتقا کسب و کار شما هستند. چنین مشتریانی همواره تبلیغ برند شما را نزد افراد ثالث خواهند کرد و از برند شما نزد دیگران دفاع می کنند، آنها به کیفیت کار شما ایمان دارند و به دنبال پیشرفت و تعالی سازمان شما هستند.

رابطه مشتری و شرکت در چنین حالتی فراتر از دوستی، علاقه و یا وظیفه است و مشتری به برند شما عشق می ورزد، چنین حالتی تنها زمانی پیش خواهد آمد که یک سازمان به مشتریان خود عشق بورزد و نهایت تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به آنها به کارگیرد و خارج از انتظار و وظیفه برای آنها کار کند.

فهرست مطالب