مراکز پیتزافروشی در شهرستان آمل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
نوید اهوازی شعبه ۳ ۰۹۳۷۲۶۰۷۵۲۸ آمل/ خیابان طالب آملی/ بلوار طبرسی/ بین امین ۱۶ و ۱۸
عطاویچ شعبه آمل   ۴۴۲۲۲۷۷۳-۴   آمل/ خیابان مدرس/ بین آفتاب ۶۴ و ۶۶

*ثبت شغل در ” آمل بازار ” رایگان است.

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :