بیشتر بیماران از شهرستان آمل هستند، تعدادی نیز از شهرهای اطراف به دلیل نبود امکانات و مجهز بودن بیشتر بیمارستان های آمل به این بیمارستان های این شهرستان می آیند.

رئیس بهداشت و درمان آمل  با بیان اینکه شهرستان آمل در وضعیت قرمز قرار دارد اظهار کرد: وضعیت قرمز را ستاد کرونا کشور اعلام می کند و براساس چند ایتم است که یکی از آن موارد تعداد بستری و فوتی ها هستند که براساس این آیتم ها شهر وضعیت قرمز ، نارنجی یا .. می گیرد.

20 درصد بستری های در آمل، غیر بومی هستند

احمد علی رمضانی  ۱۵ الی ۲۰ درصد بیماران بستری را غیر بومی خواند و تاکید کرد: بیشتر بیماران از شهرستان آمل هستند، تعدادی نیز از شهرهای اطراف به دلیل نبود امکانات و مجهز بودن بیشتر بیمارستان های آمل به این بیمارستان های این شهرستان می آیند.

وی با بیان اینکه کرونا سبک زندگی خاص به ما تحمیل کرده است، عنوان کرد: حتما از ماسک استفاده نیم، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، دست ها را شسته و از تجمعات دوری کنیم و..

آمل بازار سایت اطلاعات مشاغل آمل
تخلیه چاه لطفی آمل